תכנון אבטחת מתקנים עבור משרד הביטחון החל משנת 2009