תכנון ארוך טווח למכשול הגבול הגנרי העתידי של מדינת ישראל עבור צה"ל