תכנון ביטחון לאתר הנצחה בהר הרצל ירושלים החל משנת 2016