תכנון, ליווי ופיקוח של מערכות מיגון היקפי ביישוב עלי זהב החל משנת 2015