תכנון מערך השב"מ וליווי ההתקנות עבור פיקוד עורף בין השנים 2007-2009