תכנון, ייעוץ ופיקוח על תשתיות תקשורת עבור שב"ס (שרות בתי הסוהר) בין השנים 1997-1999