תכנון תאורה בשצ"פים עבור משרד הבינוי והשכון בין השנים 2006-2014