תכנון תשתיות וניהול פרויקטים עבור חיל המודיעין וצה"ל בין השנים 2009-2011