פרויקטים עיר ללא אלימות

עיר בטוחה מזרח ירושלים

הגדרה ואפיון של הדרישת המבצעית עבור אתרי קצה ברחבי שכונות מזרח ירושלים עבור משטרת ישראל. תכנון וכתיבת המענה הטכנולוגי עבור הדרישות המבצעיות לרבות תכנון ושדרת התקשורת וקישור כלל האתרים למרכזי השליטה הבקרה של המחוז.    

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , עיר בטוחה

נתיבות – תכנון מערכת אבטחה ומיגון

הגדרת תפיסת ההפעלה במרכז ההפעלה בחירום של עיריית נתיבות. הגדרת הדרישות המבצעיות באתרי עניין ברחבי העירה, אפיון המענה הטכנולוגי בכל, לרבות תכנון מפורט. תכנון של מערכות השליטה והבקרה ומערכות המולטימדיה במוקד הביטחון העירוני, ליווי תהליכי הרכש, ניהול ופיקוח תהליך התקנת המערכות והאינטגרציה קבלת המערכת ותהליך הטמעת המערכות

2015 | עיר בטוחה

פרויקט עיר ללא אלימות – נצרת

נצרת היינה עיר מרכזית הקולטות אוכלוסיות רבות מהיישובים הסובבים אותה אשר באים לפתחה, בעלת מוקדי תיירות מרכזיים אשר יוצרים התקהלויות רבות. כמו כן, בעיר גורמי פשיעה ואלימות המתנגדים להצבת האמצעים.

2014 | עיר בטוחה

עיר בטוחה ועיר חכמה באסטנה, קזחסטאן עבור חברת EOC

ביצוע סקר סיכונים, הגדרת צורך ודרישה מבצעית, הגדרת תפישת אבטחה ותפישת הפעלה למערך האבטחה, הכנת מפרטים טכניים והגדרות עבודה לקבלנים, ביצוע תכנון מפורט ליישום מערכות אבטחה ומיגון במרחב המוניציפאלי באתר מוגדר.

2014 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה , עיר בטוחה

מערכת אבטחה ומיגון באתרי בניה עבור חברת ערים בין השנים 2013-2014

אפיון, תכנון, הכנת מפרטים טכניים ולווי תהליכי רכש למערכת צפיה והקלטה ניידות לאתרי בניה.

2014 | עיר בטוחה

מערכת אבטחה בפריסה מוניציפאלית עבור היישוב נופית בין השנים 2013-2014

אפיון, תכנון ולווי יישום מערכות אבטחה ומיגון במרחב המוניציפאלי ביישוב נופית, כולל הגדרת הדרישה המבצעית לאבטחה, הכנת תוכניות אבטחה, אפיון המענה הטכנולוגי, הכנת כתבי כמויות ולווי יישום המערכות.

2014 | עיר בטוחה

מערכת זיהוי לוחית רישוי לרכבים LPR עבור מועצה מקומית שוהם החל משנת 2009

שדרוג מערכת זיהוי רכב ואיפיון מערכת מחסום צפוני של הישוב.

2014 | עיר בטוחה

פרוייקטי עיר ללא אלימות בכ-90 רשויות בכל רחבי מדינת ישראל במגזרים וגדלים שונים החל משנת 2011

הפרוייקטים כוללים הכנת הדרישה המבצעית (דמ"צ) הכולל את כל ה"נקודות החמות" ברשות, תכנון מפורט והכנת מפרטים טכנים, ליווי תהליכי הרכש, ניהול ופיקוח תהליך התקנת המערכות והאינטגרציה קבלת המערכת והתליך הטמעת המערכות והכשרת כח אדם. הפרויקט מתבצע ברשויות רבות במדינת ישראל במגזר העירוני, הכפרי, הדתי והערבי.

2014 | עיר בטוחה

עיר בטוחה בבירה בדרום אמריקה ובה כ 1,500,000 תושבים עבור חברת NICE

ביצוע סקר סיכונים, הגדרת צורך ודרישה מבצעית, הגדרת תפישת אבטחה ותפישת הפעלה למערך האבטחה במרחב העירוני.

2011 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , עיר בטוחה

הקמת מוקד משולב ומערכות אבטחה ומיגון עבור מועצה מקומית מיתר בין השנים 2006-2009

אפיון, תכנון ולווי יישום מערכות אבטחה ומיגון במרחב המוניציפאלי ביישוב מיתר, כולל הגדרת הצורך והדרישה המבצעית, הכנת מפרטים טכניים לרכש, התקנה, תחזוקה ויישום המערכות, לווי תהליך הרכש, ניהול ופיקוח עליון ביישום המערכות, קבלת מערכות, תכנון ולווי הקמת מוקד שליטה ובקרה לביטחון.

2009 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , עיר בטוחה